دکتر سید رضا صالحی امیری

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی : دکتر سید رضا صالحی امیری

 

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

قائم مقام شهردار در سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت بر برنامه ها و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران

 

 

تاریخ تولد: 1340

محل تولد: 

تحصیلات : 

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات

 

گزیده مقالات  :

 •   1-مدیریت تنوع قومی مبتنی بر نظریه های سرمایه اجتماعی (نشریه دانشنامه- 1384)

  2- بررسی علل فقدان پویایی در سازمان های فرهنگی و آموزشی کشور (نشریه راهبرد(40)- تابستان 85) (با همکاری اسماعیل کاوسی)

  3- دولت و سرمایه اجتماعی در افق چشم انداز 20 ساله (نشریه راهبرد (42)- تابستان 86) (با همکاری اسماعیل کاوسی)

  4- جهانی شدن و سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (نشریه متین(41)- زمستان 87) (با همکاری امیر عظیمی دولت‌آبادی)

  5- مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در ایران (نشریه راهبرد (59)- تابستان 90) (با همکاری افسر افشارنادری)

  6- بررسی تاثیر موسیقی بر سلامت جسم و روان بر اساس مدل فازی (نشریه راهبرد اجتماعی فرهنگی (1)- زمستان 90) (با همکاری محمدمهدی جلالی)

  7-  راهکارهای ارتقای سرمایه اجتماعی در کشور با توجه به سند چشم انداز بیست ساله نظام (نشریه راهبرد (66)- بهار 92) (با همکاری شهرود امیرانتخابی)

  8- بررسی عوامل موثر بر ارتقای هویت ملی دانشجویان (نشریه راهبرد اجتماعی فرهنگی (11)- تابستان 93) (با همکاری محمدباقر نوبخت حقیقی و طاهره ذره پرست ملک زاده)

  9- رهیافتی آسیب شناختی به راهبردهای فرهنگی پیشگیری از اعتیاد در ایران: از سیاستگذاری تا عملیاتی سازی (نشریه راهبرد اجتماعی فرهنگی (13)- زمستان 93) (با همکاری حسین عبدالملکی)

  10- الگویی مطلوب از شاخص های سنجش امور فرهنگی در رسانه ملی (نشریه راهبرد اجتماعی فرهنگی (14)- بهار 94) (با همکاری محمد سلیمی)

  11- بررسی تاثیر طرح ارتقای امنیت اجتماعی بر ابعاد امنیت اجتماعی از منظر کارشناسان ناجا (نشریه نظام و امنیت اجتماعی(30)- تابستان 94) (با همکاری هدایت سیاح البرزی)

  12- میراث فرهنگی، صنعت گردشگری و آسیب های فرهنگی (فصلنامه گردشگر- اردیبهشت، خرداد و تیر 87)

  13- الزامات برنامه ریزی مطلوب فرهنگی (فصلنامه برگ فرهنگ- بهار و تابستان 90)

  14- آسیب شناسی نهادها و سازمان های فرهنگی و دینی با تأکید بر مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی حج و زیارت  (نشریه میقات حج(76)- تابستان 90)

  15- مدیریت در اندیشه علی (ع) (فصلنامه پژوهش های نهج البلاغه- زمستان 90)

  16- بررسی نقش و جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی در امنیت اجتماعی و ارائه راهکارهای مدیریتی برای ارتقای آن ( پژوهشنامه امنیت اجتماعی- بهار 92) (با همکاری علی حیدر  جوینده)

 • 17-  رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در میان کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی (نشریه راهبرد اجتماعی فرهنگی 1395) (با همکاری عبدالخلیل معظم زاده)

 •  

 • ارائه مقاله یا خلاصه مقاله در همایش های علمی معتبر:

 •  

 • 1-    سمینار ملی مهندسی فرهنگی (شورای عالی انقلاب فرهنگی) (تهران-دی 85) - ارائه مقاله مدیریت استراتژیک فرهنگی با استفاده از مدل  SWOT

  2-    سمینار ملی اتحاد ملی؛ سیاست ها و راهبردها (تهران- آبان 87) – ارائه مقاله مبانی و بسترهای وحدت ملی

  3-    همایش مهندسی فرهنگی کشور (کرج- آذر 87)- ارائه مقاله نقد و ارزیابی اصول توسعه فرهنگی کشور

  4-     سمینار نقش و جایگاه نوآوری در مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی (تهران- اسفند 87)- ارائه مقاله نوآوری؛ کارآفرینی و چالش های پیشاروی آن

  5-     سمینار ملی مدیریت منازعات قومی در ایران (تهران- شهریور 88)- ارائه مقاله شناخت چالش ها و بحران های قومی

  6-     همایش ملی آینده پژوهشی مسائل خانواده در ایران (تهران- دی 88)- ارائه مقاله بررسی نقش برنامه ریزی در نحوه گذراندن اوقات فراغت خانواده ها

  7-    همایش ملی فضای جغرافیایی رویکرد آمایش مدیریت محیط (اسلامشهر- آبان 89)- ارائه مقاله گونه شناسی ویژگی ها و پیامدهای اسکان غیررسمی و حاشیه نشینی در کلانشهر تهران

  8-     سومین همایش ملی نظارت همگانی (راهبردها و راهکارها) (تهران- آذر 89)- ارائه مقاله نقش نظارت همگانی در امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه دینی

  9-     سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری (مشهد- فروردین 90)- ارائه مقاله شاخص های تحلیلی امنیت در فضای شهری

  10-  همایش ملی ارزیابی تحقق مؤلفه های فرهنگی (اصفهان- آبان 90)- ارائه مقاله آسیب شناسی فرهنگی در برنامه های توسعه: چالش ها و راهبردها

  11-  چهارمین همایش نواندیشی دینی (تهران- آذر 90)- ارائه مقاله بررسی تاثیر نقش خانواده در حفظ ملی هویت ملی و دینی جوانان

  12-  سومین نشست اندیشه های راهبردی زن و خانواده (تهران- دی 90)- ارائه مقاله امنیت اجتماعی و خانواده ایرانی

  13-  همایش مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران (تهران- بهمن 91)- ارائه مقاله نقش آموزه های فرهنگی شهرداری در بهبود مناسبات اجتماعی

  14- همایش ملی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز 1404 (تهران- اردیبهشت 91) - ارائه مقاله چالش دولت و شوراها

  15-  دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی (تهران- دی 93)- ارائه مقاله آسیب شناسی فرهنگی اسکان غیررسمی در کلانشهر تهران 

   

 کتاب   :

       1-    مفاهیم و نظریه‌های فرهنگی (انتشارات ققنوس- 1386)

2-    مدیریت منازعات قومی در ایران (انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک- 1386)

3-    سرمایه اجتماعی (انتشارات پژوهشکده تحقیقات راهبردی- 1387) (با همکاری اسماعیل کاوسی)

4-    فرهنگ و مدیریت سازمان‌های فرهنگی (انتشارات پژوهشکده تحقیقات راهبردی- 1387) (با همکاری اسماعیل کاوسی)

5-     مبانی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی (انتشارات پژوهشکده تحقیقات راهبردی- 1387) (با همکاری امیر عظیمی دولت‌آبادی)

6-    انسجام ملی و تنوع فرهنگی (انتشارات پژوهشکده تحقیقات راهبردی- 1388)

7-     مهاجرت نخبگان (انتشارات پژوهشکده تحقیقات راهبردی- 1388)

8-    حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی در ایران (انتشارات ققنوس- 1389) (با همکاری زهرا خدایی)

9-    دیپلماسی فرهنگی (انتشارات ققنوس- 1389) (با همکاری سعید محمدی)

10-  درآمدی بر مسئولیت‌های فرهنگی اجتماعی بنگاهها و سازمانها در ایران (انتشارات یوسف زهرا- 1390) (با همکاری مجید مطهری‌نژاد)

11-  آسیب‌شناسی فرهنگی در ایران (انتشارات ققنوس- 1391)

12-  امنیت اجتماعی (انتشارات پژوهشکده تحقیقات راهبردی- 1391) (با همکاری افسر افشارنادری)

13-  دیپلماسی فرهنگی و رایزن فرهنگی (انتشارات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی- 1393)

14-  الگوی ارتقای سرمایه فرهنگی در ایران (انتشارات ققنوس- 1394) (با همکاری رزیتا سپهرنیا)

مسئولیت های شهرداری:

 • معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
 • قائم مقام شهردار در سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت بر برنامه ها و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران

 

مسئولیت های اجرایی :

 

1-    وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (1395 تا 1396)

2-    رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی (1392 تا 1395)

3-    رئیس انجمن علمی مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی ایران (1392 تاکنون)

4-    مدیرگروه مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات (1386 تاکنون)

5-    مدیرگروه مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات (مقطع ارشد) (1386 تا 1394)

6-    معاون پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی مرکزتحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام (1384 تا 1392)

7-    رئیس گروه پژوهشی فرهنگی و اجتماعی پژوهشکده تحقیقات استراتژیک (1387 تا 1392)

8-    سرپرست وزارت ورزش و جوانان (1392)

9-      مدیرمسئول فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت فرهنگی (دانشگاه آزاد اسلامی) (از 1386 تاکنون)

10-  مدیرمسئول فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت شهری (دانشگاه آزاد اسلامی) (از 1389 تاکنون)

11-  عضو هیئت تحریریه فصلنامه مطالعات میان فرهنگی (معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی) (از 1387 تاکنون)

12- عضو شورای سردبیری فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد (مرکز تحقیقات استراتژیک) (از 1384 1392)

13-  عضو کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (شورای عالی انقلاب فرهنگی) (1392 تا 1394)

14-  عضو شورای راهبردی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی (1393 تا 1395)

15-  عضو کمیسیون فرهنگی دولت (1393 تا 1395)

16- رئیس کمیسیون فرهنگی دولت (1395 تا 1396)

17-  رئیس هیئت امنای مجمع کتابخانه های بزرگ کشور (1393 تا 1395)

18-  رئیس هیئت امنای مجمع هماهنگی مراکز اسنادی و تاریخ پژوهی کشور (1392 تا 1395)

19-  رئیس کمیته ملی حافظه جهانی (1392 تا 1395)

20-  عضو شورای فرهنگ عمومی (1393 تا 1395)

21- رئیس شورای فرهنگ عمومی (1395 تا 1396)

22- مدیرمسئول فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اجتماعی فرهنگی (پژوهشکده تحقیقات راهبردی) (1390 تا 1393)

23-  عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی (1395 تا 1396)

24-  عضو شورای عالی فضای مجازی (1395 تا 1396)

25-  رئیس هیئت نظارت بر مطبوعات (1395 تا 1396)

26- عضو ستاد اقتصاد مقاومتی دولت (1395 تا 1396) 

دبیری همایش های علمی:

1-    همایش تنوع فرهنگی و همبستگی ملی (مرکز تحقیقات استراتژیک- تابستان 85)

2-     همایش اتحاد ملی، سیاست ها و راهبردها (مرکز تحقیقات استراتژیک- آبان 87)

3-    همایش راهبردهای تحکیم نهاد خانواده در ایران (مرکز تحقیقات استراتژیک- زمستان 88)

4-    همایش آینده شناسی هویت های جمعی در ایران (مرکز تحقیقات استراتژیک- پاییز 89)

5-    همایش آینده پژوهی مسائل خانواده در ایران (مرکز تحقیقات استراتژیک- زمستان 89)

6-    همایش شهرداری به منزله نهاد اجتماعی (معاونت امور اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران- زمستان 90)

7-    همایش حکمروایی خوب شهری  (معاونت امور اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران- آذر 91)

8-     همایش مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران (معاونت امور اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران- دی 91)

9-    همایش اعتدال (با مشارکت وزارت علوم، وزارت کشور، جمعی از انجمن های علمی و ...)- آبان 93

10-همایش زنان، اعتدال و توسعه (با مشارکت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری- بهمن 94 

ارتباط با ما
پیوندهای داخلی
سرای محله هرندی
سرای محله ایران
سرای محله بازار
سرای محله کوثر
سرای محله امامزاده یحیی
تماس با ما
اطلاعات تماس
آدرس : میدان بهارستان-خیابان ظهیرالاسلام-کوچه شهیدجوادی-سرای محله بهارستان
تلفن :77636899
پیامک : 30003300333330
ایمیل : sarayebaharestan@yahoo.com

انتقادات و پیشنهادات