آیا از عملکرد سرای محله بهارستان راضی هستید؟


برنامه ها و عملکرد سرای محله را چگونه می سنجید؟
شما در کدامیک از فعالیت های سرا شرکت کرده اید.
آیا شماساکن محله بهارستان هستید؟


درکدام یک از زمینه های زیر آماده همکاری با سرای محله هستید؟شما از کدام طریق با سرای محله بهارستان آشنا شده اید؟
آیا از نحوه برخورد شورایاری راضی هستید؟


نحوه برخورد پرسنل را چگونه می سنجید؟
نحوه برخورد مدیر محله را چگونه می سنجید؟در کدام یک از خانه های فعال سرای محله شرکت کرده اید.
تمایل به برگزاری چه کلاسهایی در سرای محله هستید. نظرات خود را در قسمت پایین(دیدگاه ها) بنویسید

ثبت نظر  مشاهده نتیجه

اطلاعات تماس با شما

بازخورد شما

پیوندهای داخلی
سرای محله هرندی
سرای محله ایران
سرای محله بازار
سرای محله کوثر
سرای محله امامزاده یحیی
تماس با ما
اطلاعات تماس
آدرس : میدان بهارستان-خیابان ظهیرالاسلام-کوچه شهیدجوادی-سرای محله بهارستان
تلفن :77636899
پیامک : 30003300333330
ایمیل : sarayebaharestan@yahoo.com

انتقادات و پیشنهادات