اهداف و وظایف سرای محله


مدیریت محله

فرایندی است قانونی و مورد پذیرش و اجماع مدیریت شهری در جهت کاهش تصدی گری ، برون سپاری ، گسترش و نهادینه

کردن مشارکت آگاهانه و اثر بخش مردمی و واگذاری فضاها ، ابنیه و فعالیتهای فرهنگی ، هنری ، اجتماعی و ورزشی در

سطح محله به مدیریت محله .

تحولی ساختاری در جهت تحقق رویکرد محله محوری و گامی ارزنده برای فراهم کردن شرایط لازم برای تغییر رویکرد

شهرداری از سازمانی خدماتی به نهادی اجتماعی .

شرح وظایف مدیر محله

شرح وظایف مدیر محله

1. اداره واحدهای مربوط به سلامت ، امور ورزشی ، تفریحی آموزشی، فرهنگی ، مذهبی و کتابخانه ها در مقیاس محله . 

2. مشارکت در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در محله .

3. شناسایی و کمک به گروههای آسیب پذیر محله .

4. مشارکت در حفظ و ارتقای زیبا سازی محله .

 5. مدیریت و ساماندهی امور مربوط به مدیریت بحران در مقیاس محله و سازماندهی و مشارکت شهروندان دراین زمینه .

6. مشارکت در حفظ و بهره برداری آثار قدیمی محله .

7. نظارت بر اجرای سند توسعه ای محله ای و نیاز سنجی و امکان سنجی اجرای فعالیت های مختلف شهرداری در مقیاس محله .

8. مشارکت و همکاری در آموزش و افزایش سطح آگاهی شهروندان

مهمترین برنامه های سال 1392

عزم جدی تر و فراگیر تر تمامی ارکان مدیریت شهری در سطوح مختلف برای تحقق کامل فرایند مدیریت محله .

تسریع در ساخت ، توسعه و تجهیز سراهای محلات به نحوی که تا پایان سه ماهه اول سال آتی برای 154 محله فاقد سرا

تعیین تکلیف شود.

تسریع در تکمیل نواقص موجود ساختار مدیریت محله در محلات شامل تشکیل هیئت امناء و انتخاب مدیر و بازرس محله تا

  پایان نیمه نخست سال 91 .

فراهم کردن زمینه ها و بستر های لازم برای واگذاری سایر فعالیتها و برنامه های سایر حوزه ها و معاونت های شهرداری در

سطح محلات به مدیریت محلات مانند فعالیتهای حوزه خدمات شهری .

رفع موانع ، مشکلات و محدودیتهای اداری ، مالی و اجرایی موجود بر سر راه مدیریت محله .

توانمند سازی و ارتقاء سطح دانش مدیریتی و اجرایی مدیران محلات با برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی تخصصی در

سطح مناطق.

برگزاری کارگاه های آموزشی کاربردی ویژه ی اعضاء هیئت امناء و کارگروه های تخصصی.

 تعیین جایگاه حقوقی مدیریت محله و نحوه تعاملات اداری مدیران با شهرداری و سایر ارگان ها.

اجرای سیاست معاونت فرهنگی و اجتماعی در خصوص پیاده سازی فعالیتهای خانه های 13 گانه.

تقویت و ساماندهی کارگروه ها و نقش بخشی اثرگذار به فعالیتهای آنان.

 شناسایی - انتخاب  و معرفی برترین های طرح مدیریت محله و تجلیل از عوامل – دست اندرکاران و منتخبین محلات شهر

تهران  در سالگرد طرح مدیریت محله  .
پیوندهای داخلی
سرای محله هرندی
سرای محله ایران
سرای محله بازار
سرای محله کوثر
سرای محله امامزاده یحیی
تماس با ما
اطلاعات تماس
آدرس : میدان بهارستان-خیابان ظهیرالاسلام-کوچه شهیدجوادی-سرای محله بهارستان
تلفن :77636899
پیامک : 30003300333330
ایمیل : sarayebaharestan@yahoo.com

انتقادات و پیشنهادات