رزومه اعضای سرای محله بهارستان
معرفی پرسنل

 

معرفی پرسنل

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

امیر حسین آتش زبان

    مسئول فناوری و اطلاعات

2

زینب تاجیک

مسئول خانه سلامت

3

بتول انتظاری

پذیرش 

4

ژیلا ملکی مسئول خانه تسنیم

5

زهره جعفری

مسئول خانه ورزش

6

اکبر جعفری

مسئول خانه ورزش

7

 

 

پیوندهای داخلی
سرای محله هرندی
سرای محله ایران
سرای محله بازار
سرای محله کوثر
سرای محله امامزاده یحیی
تماس با ما